ברטה יוסף ומרים

שם : ברטה
טלפון : 9978036
כתובת : חרמון 37