רמ”י: חיזוק קו העימות

אחרי המלחמה: עידוד שיווק ל"בני המקום", פטור מתשלום עיגון זכויות, תעסוקה לא חקלאית במושבים, מיזמים סולריים ועוד * ההחלטות לשלוש שנים בלבד 

הנהלת רשות מקרקעי ישראל הציגה השבוע תכנית רב שנתית לחיזוק יישובי קווי העימות בצפון ובדרום ליום שאחרי המלחמה.

ההחלטות ישמשו כהוראת שעה לשלוש שנים ותובאנה בימים הקרובים לאישור מועצת מקרקעי ישראל.

ההחלטות יהיו בתוקף למשך כשלוש שנים בלבד עד ליום 31.12.26.

 

כפרניק RAMI-scaled רמ"י: חיזוק קו העימות

 

 

להלן ההחלטות שאושרו בהנהלה:

 

א . יוגדל שיעור בני המקום בהקצאות קרקע באזורי עדיפות לאומית בצפון ובדרום:

הנהלת רמ”י החליטה להגדיל עד ל-60% את הקצאות הקרקע לבני מקום במגורים בבניה עצמית באזורי קו עימות, ול-50% בבנייה רוויה במסלולים שאינם במחיר מופחת.

 

ב. יאוישו נחלות פנויות במושבים בקו עימות ללא תמורה על הקרקע:

מדובר על עשרות נחלות שנותרו פנויות. הנחלות יוקצו בפטור מלא מתשלום באזור קו עימות. (כיום נדרש תשלום של 3.75 אחוז מערך הקרקע איוש עבור נחלה חדשה.)

 

ג. יינתן פטור מתשלום בעת עיגון הזכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלה במושב בקו העימות:

הוחלט לאפשר לחברי מושב בקו עימות, קבלת זכויות חכירה, תוך ויתור על הדרישה לתשלום בשיעור 3.75 אחוז מערך הקרקע של חלקת המגורים עבור היקף בניה בסיסי. גם יתרת הזכויות תהיה פטורה מתשלום.

 

ד. עיגון הזכויות למגורים בקיבוצים בקו עימות, מתן פטור מתשלום:

לפטור קיבוצים באזור קו עימות מתשלום דמי חכירה בשיעור 3.75 אחוז בעת רכישת זכויות חכירה על היקף בנייה בסיסי. גם יתרת הזכויות תהיה פטורה מתשלום.

 

ה. יישובי קו עימות יוכלו לקבל זכויות בקרקע לבניית עד 50 יחידות דיור להשכרה למועמדים לקבלה לישוב:

לאפשר לישובים (קיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים)  בישובי קו עימות רכישת זכויות בקרקע להקמת עד 50 יחידות דיור המיועדות לשכירות עבור מועמדים לקליטה בישוב. בנוסף אושר לאפשר הסבת מבנים קיימים למימוש למטרה זו כל זאת בכפוף לקבלת אישור ממוסדות התכנון.

 

ו. תותר הקמת מבני מגורים ארעיים להלנת עובדים במושבים ובקיבוצים בקו עימות:

אישור הצבת מבנים ארעיים בישובי קו עימות והסבת מבנים קיימים לטובת שיכון עובדים בחקלאות (ובכלל זה עובדים ישראלים) בכל שטח משטחי המשבצת. כל זאת בכפוף לאישור מוסדות התכנון.

  

 

ז. תינתן הנחת אזור לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב:

קרקעות המשמשות לתעסוקה לא חקלאית (משרדים, מסעדות, ובתי קפה למשל)  יוכלו ליהנות ממתן הנחת אזור על תשלום דמי חכירה מהוונים בקו עימות.

 

ח. תוגדל מכסת הקרקע למטרת תעסוקה במשבצת ישוב חקלאי:

הגדלת מכסת התעסוקה לישובים חקלאיים בקו עימות עד ל-150 דונם נטו, אשר יגיעו למיצוי המכסה המגיעה להם.

 

 ט. תוגדל מכסת הקרקע המוקצית למיזמי אנרגיה מתחדשת, סולארית בתחום משבצת חקלאית:

לישובים חקלאיים בקו העימות בצפון ובדרום תותר הקצאת שטח של עד 400 דונמים למיזמים סולאריים.

 

י. אושרה אפשרות למיזמים משותפים למטרת מתקנים אגרו וולטאים ( המשלבים חקלאות עם מתקנים סולאריים בדו שימוש):

בישובי קו עימות יתאפשר, בעת הקצאת קרקעות למיזם אגרו וולטאי (דו שימוש, למטרות חקלאות וסולארי) לממש את המכסה הקבועה לקרקע באמצעות הקמת מיזם משותף בין ישובים הסמוכים זה לזה בהיקף של עד 1,500 דונם. חילופי הקרקע בין הישוב המוביל לישובי המיזם יערכו בהתאם לחלקו של כל ישוב במיזם המשותף.

 

יא. רשויות בקו עימות יהיו זכאיות לקבל חלף היטל השבחה גם כאשר אין תקבול למדינה עבור הקרקע:

ההנהלה אישרה כי בעד עסקות הנערכות בישובי קו עימות למטרת מגורים ללא תקבול לרשות, תהא הרשות המקומית זכאית לחלף היטל השבחה אשר ייגזר מערך הקרקע הנקוב בעסקה.

 

 
תגובה אחת

  1. בן עמי מוסק הגב

    התחלה טובה

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן