1d84bd40-44e0-4ce3-a07b-69e13580740eכפרניק 1d84bd40-44e0-4ce3-a07b-69e13580740e-300x146 1d84bd40-44e0-4ce3-a07b-69e13580740e

מימין: טוביה ארז, יואב ניצב ונירית אושרחדשות אחרונות