דחיית מועד מכרז בנים ממשיכים שלב גתושבים יקרים,

לבקשת ראש המועצה ועקב הימצאות תושבים בבידוד ביתי, המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לשלב ג’, נדחה ליום 23/3/2020, בשעה 12:00.

בהצלחה.

כל הפרטים על המכרז!

תגובות פייסבוקחדשות אחרונות