צור קשר 26.04.2018 16:04
 
כל המבצעים השווים של סופר דבאח מעיליא
אולם תצוגה ומעבדת שירות במיאור מעיליא
כלי עבודה, אספקה טכנית וחומרי בניין, אסעד אליף חדאד
מרפאת שיניים במרכז הרפואי כפר ורדים פתוחה לכולם
ברהמס ומנדלסון בהיכל מעלות ב-5.5.18
אימון בשיטת אדלר. דורית קראוס גבאי.

תב"רים
חדשות

Share this
לדירוג הכתבה

המועצה אישרה הגדלת תב"ר (תקציב בלתי רגיל) תיכון אמירים ב-1.24 מלש"ח מקרנות הרשות, ותקציבי פיתוח ממקורות פנימיים וחיצוניים: אולם ספורט, בית ספר תפן, פארק קק"ל, שלב ג' ועוד.

 

אילן עמרם וסיון יחיאלי: ניהול תקציבי הפיתוח דורש איגום משאבים, יכולת מאצ'ינג, תזמון, בירוקרטיה ורגולציה קפדנית ומורכבת.

 

 

מאיר גרינפלד: יש לקבוע סדרי עדיפויות להשקעות.

**

 

ישיבת מליאת מ.מ. כפר ורדים שנערכה השבוע עסקה, רובה ככולה, באישורי תב"רים (תקציב בלתי רגיל) ובסדרי עדיפויות לתב"רים.

 

המליאה אישרה הגדלת תב"ר תיכון אמירים על סך 1,239,525 ₪ עבור התייעלות אנרגטית, חדר מורים ותוספות נוספות במימון קרנות הרשות.

ורד אמר מנהלת מחלקת החינוך ושרון בינדר מנהלת אמירים, הציגו את הצרכים הבוערים להשלמת הבינוי ובעיקר את הצורך באולם התכנסות שכבתי ובמתן מענה נאות לחדר המורים הצפוף.

יואב ניצב שאל מדוע ההוצאה לא היתה בתכנון המקורי ועל-חשבון משרד החינוך, המממן את הקמת בית הספר. מאיר גרינפלד דרש כי נקבל לכך מימון חיצוני, לפחות חלקי. איריס וקנין ביקשה לדעת האם נידרש להוצאות נוספות.

מהנדס המועצה, שי קולונימוס, השיב כי המבנה הוקם על-פי מפרט "קשיח" של משרד החינוך והחברה למשק וכלכלה. חלק מהשינויים ביוזמתנו לצורך התייעלות אנרגטית בתאורת לד ובמיזוג אוויר, דבר שיביא לחיסכון בתפעול לאורך זמן. לדבריו, התיכון יאוכלס בספטמבר הקרוב, ויש לקבל החלטות במהרה.

יחיאלי אמר כי הסטייה הממשית מהתקציב עומדת על 444,000 ₪ והשאר אלו שדרוגים שלנו על-מנת שבית הספר יהיה יותר "ירוק". כן הוסיף, כי נקבל חלק מההשקעה ממשרד החינוך רק לאחר הבניה, עבור סעיף "נגישות". במענה לוקנין, הוסיף כי נידרש לעוד כמאתיים אש"ח להצטיידות.

בעד התב"ר: סיון יחיאלי, דבירה גזית, נורית שפירא, עופר כהן, איריס וקנין ויורם איילון.

נגד: מאיר גרינפלד ויואב ניצב.

(ציפי דיקמן נעדרה)

***

 

עוד אושרו הת"ברים הבאים:

 

תב"ר על סך 2,100,000 ₪ לצורך תכנון ופיתוח פארק קק"ל בשלב ב' (מתחת לרחוב מירון): 1,050 אש"ח במימון קק"ל, 1,050 אש"ח במימון המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

*

הגדלת תב"ר אולם הספורט על סך 1,000,000 ₪ עבור סלים אולימפיים, מחיצה, התייעלות אנרגטית ושינויים נוספים ביחס לתכנון הראשוני, במימון מפעל הפיס (יחיאלי: יש אישור עקרוני לכל הכסף או לרובו הגדול).

בדיון השתתפו גם המורות לספורט יעל דומיניץ ואיריס דוד – אשר ציינו את החשיבות של השלמת האולם ברמה הנדרשת, תוך תיאום עם הגורמים המקצועיים.

*

הגדלת תב"ר על סך 1,200,000 ₪ עבור מבואת כניסה לתלמידי CP ביה"ס תפן, חניות ופיתוח רחבת אולם הספורט. 850 אש"ח במימון משותף עם משרד התחבורה (30%,70%) ו- 350 אש"ח במימון קרנות הרשות.

*

תב"ר על סך 140,000 ₪ לצורך השלמת מדרכות רחוב מירון במימון קרנות הרשות.

*

הגדלת תב"ר שלב ג' על סך 74,283 ₪ לצורך שינוי תב"ע נקודתי והגדלת מדידה במימון רמ"י.

*

אישור תב"ר על סך 30,000 ₪ לצורך הנגשת כיתה ללקויי שמיעה במימון משרד החינוך.

 

 

מימין: יואב ניצב, איריס וקנין ויורם אילון מאשרים תב"ר הנגשה

 

 

 

חלק מהתב"רים שאושרו נמצאים גם ברשימת סדר עדיפויות שהגיש מאיר גרינפלד למועצה והתקבלה פה אחד. בשל פערי זמנים ומידע, אין חפיפה בין כל התב"רים שאושרו לבין הרשימה להלן:

 

תב"רים לשנת 2017 לפי סדרי עדיפויות

 

1.         תב"ר על סך 30,000 ₪ לצורך הנגשת כיתה ללקויי שמיעה במימון משרד החינוך.

2.         הגדלת תב"ר בסך של 1,200,000 ₪ עבור מבואת כניסה לתלמידי CP ביה"ס תפן, חניות ופיתוח רחבת אולם הספורט. 850 אש"ח במימון משותף עם משרד התחבורה (30%,70%) ו- 350 אש"ח במימון קרנות הרשות.

3.         תב"ר על סך 2,100,000 ₪ לצורך תכנון ופיתוח פארק קק"ל בשלב ב', 1,050 אש"ח במימון קק"ל ועד בין 1,050 אש"ח במימון המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

4.         תב"ר על סך 160,000 ₪ לצורך רכש והתעצמות טכנולוגית במימון כספי היטל שמירה במימון קרנות הרשות/אגרת שמירה.

5.         תב"ר על סך 50,000 ₪ לצורך הקמת מערך מתנדבים במימון כספי היטל שמירה במימון קרנות הרשות/אגרת שמירה

6.         תב"ר על סך 120,000 ₪ לצורך שיפוץ חדרי הלבשה והתקנת שירותים ליד מגרש הכדורגל במימון קרנות הרשות.

7.         תב"ר על סך 30,000 ₪ לצורך הצטיידות מארג במימון קרנות הרשות.

8.         תב"ר על סך 30,000 ₪ לצורך המשך פיתוח הוואדי הקסום והמשך פרויקט נגיעות במימון קרנות הרשות.

9.         תב"ר על סך 30,000 ₪ לצורך פיתוח והנצחה בהר דפנה במימון קרנות הרשות ו/או קק"ל.

10.       תב"ר על סך 200,000 ₪ לצורך מענה ראשוני לכריתות עצים בשצ"פים ופעולות למניעת שריפות 50% במימון קרנות הרשות ו-50% קק"ל (מענה לקול קורא של קק"ל).

11.       תב"ר על סך 25,000 ₪ לצורך המשך תקצוב תכנון "פרוגרמה ירוקה" במימון קרנות הרשות.

12.       תב"ר על סך 20,000 ₪ לצורך המשך פיתוח גינה קהילתית במימון קרנות הרשות.

13.       תב"ר על סך 270,000 ₪ לצורך רכש ראשי מערכת השקייה במימון קרנות הרשות.

14.       תב"ר על סך 650,000 ₪ לצורך בניית סדנאות ונגריה לבני הגיל השלישי במימון קרנות הרשות/מפעל הפיס.

15.       תב"ר על סך 30,000 ש"ח לצורך שיקום גבעת האנטנה כולל שיפוץ 2 מבנים (מבנה ארכיון הכפר ומבנה ציוד רפואי לנזקקים.

16.       תב"ר על סך 140 אש"ח לצורך השלמת מדרכות ברחוב מירון במימון קרנות הרשות.

 

הערה: מדובר בסדר עדיפויות עקרוני. אישור סופי של כל אחד מהנושאים יתבצע במליאת המועצה בהתאם לסכומים שהצטברו בפועל במקורות הרשות ו/או מקורות חיצוניים אחרים כגון משרדי ממשלה, מפעל הפיס וקק"ל.

 

**

במקביל לאישורי התב"רים וסדרי העדיפויות, סקרו ראש המועצה סיון יחיאלי והגזבר רו"ח אילן עמרם בפני המליאה את ניהול מאגר התב"רים מבחינת מקורות, הוצאות, תזמון וכו'. יחיאלי הדגיש בדבריו כי המועצה מקבלת כספים ממקורות שונים, שרובם תחומים ב"זמן" וב"מטרת השימוש" וחלקם גם מותנה במצ'ינג גבוה. לדבריו, לעיתים נדרש ממש ג'גלינג על מנת לאגם תקציבים גדולים ממקורות שונים לפרויקטים גדולים כמו אולם הספורט, ולא אחת נדרש להתחיל בפרויקטים בשיטת "הסלאמי", עוד לפני שיש את כל המקורות למימון. עוד הוסיף כי במקרים רבים הכסף מיועד לפרויקטים שהוגדרו על-ידי הגוף הממן (משרדי ממשלה, קק"ל וכו') ואינו ניתן להסבה על-פי צרכי וסדרי עדיפויות הרשות.

לדברי עמרם, רוב המקורות לתב"רים באים מרשות קרקעי ישראל בגין מכירת מגרשים (חלף היטל השבחה), תשלום לפיתוח תשתיות על ומבני ציבור, "קרן עמלה גלובלית" ("עודפים" ועמלות מניהול פיתוח שלב ג'); וכן ממשרדי הממשלה וגופים אחרים. בנוסף פועלות קרנות ייעודיות: קרן מים וקרן שמירה (מהיטל שמירה). עמרם הסביר לחברי המליאה כי חלק גדול מהכסף המגיע מרמ"י "צבוע" לשימושים ספציפיים כמו "ישן מול חדש", לפיתוח שכונה מסוימת וכו' – וכי נדרשים אישורים עבור כל הוצאה.

 

עוד בדיון:

וקנין ואיילון מחו בפני ראש המועצה על אי ביצוע תב"ר ישן לציפוי המגרש בבלון הטניס.

וקנין הדגישה כי אישור התב"רים מותנה במקורות המימון והזכירה כי החברה לפיתוח צריכה להעביר עוד מיליון ₪ עבור אולם הספורט.

שפירא ביקשה לתת עדיפות לכריתת העצים (בטיחות מפני שריפות) ולהחלפת ראשי מערכת השקיה (חיסכון).

גרינפלד ביקש לנסות לגייס כספים מקק"ל ולענות על "קול קורא" שמפרסמים מעת לעת.

 

*

עוד בשיבה: אתר פסולת גושית והודעות ראש המועצה.

 

 

רו"ח אילן עמרם מציג בפני המליאה את מקורות ושימושי התב"רים בכפר ורדים.
מימין: יעל דומיניץ, איריס דוד, ורד אמר ושרון בינדר
סיון יחיאלי ואילן עמרם (במרכז): ניהול מורכב של תקציבי הפיתוח
מאיר גרינפלד (חולצה משובצת): יש לקבוע סדרי עדיפיות תקציביים.
אבו סעיד שווארמה ינוח
מזון הכפר - סופרמרקט ומרכז חלוקת דואר א.ת. תרשיחא, ליד כפר ורדים
פנצ'ריית תפן
שוק פירות וירקות גדבאן מעלות
המעבדה שלכם לציוד היקפי ומחשבים בגליל המערבי
המרכז הישראלי לציוד צילום מקצועי
קשת אילון
מודעה

שואלים פוליטיקאי שאלה של מוסר(השלכת מזון) ומקבלים תשובה פוליטית

Sivan Yechieli
העתק מה FACE BOOK
מר אהרן
פוליטיקאי חושב על התפקיד הבא.
אולי יהיה בכיר ב SUPER SAL ואז התשובה שלו תתהיה כזאת שתרצה את מקום העבודה האפשרי העתידי ולא את האזרח.
תקרא היטב את תשובתו ותבין מה אני אומר.

אהרן, אני לא מבין את השאלה. מאיזו בחינה אתה מבקש שאתייחס? מיחזור?
לגופו של עניין, אני לא יודע למה הדברים נזרקו לפח, אולי פג תקפם, אולי לא היו בקירור כנדרש... אין לי מושג. סופרמקרטים לא מרוויחים כסף כאשר הם זורקים סחורה לפח. כיוון שהאינטרס שלהם הוא כן להרוויח כסף, אין צורך ברגולציה של הרשויות בנושא, יש לחנות הנהלה וחזקה היא שההנהלה תדאג לאינטרסים שלה...

לדירוג התגובה

תשובה לסיבי

המועצה הקימה ליד המועדון מבנה משמשוניות,התקינה מזגן.הסתבר שבחורף יש נזילות וטפטופים דרך ה"גג" ומהצדדים,חוג לציור שהתחיל לעבוד שם ,לא יכול היה להמשיך ונאלצנו לקיים באולם הגדול 2 חוגים בו זמנית עם מחיצה מלוח כתיבה.בקיץ המזגן לא קירר את ה"כיתה" בימים חמים במיוחד וחוג נוסף (גרפולוגיה) ביקש להיכנס למבנה הרגיל כי אי אפשר היה לשהות שם.ועד המועדון ניסה להפעיל את ה"כיתה" אבל ללא הצלחה. לפני חודש קבוצת האקורדיוניסטים ניסתה לנגן ב"כיתה", בחורף זה חדרו שוב מים והמזגן הפסיק לפעול לחלוטין. האקורדיוניסטים נכנסו לחדר הספח הקטן וקבוצת הרוקמות נאלצה להיכנס לחדר המחשב שהוא מכיל בקושי 4 אנשים.היו נסיונות להפעיל את ה"כיתה" מהחומר השקוף אבל הם לא צלחו. במועצה יודעים על הבעיתיות של המבנה שהוסיפו למועדון.מקווה שעניתי על שאלתך.

לדירוג התגובה

טעות- סעיף 14 ברשימה.

טעות- סעיף 14 ברשימה.

לדירוג התגובה

סדר עדיפויות??

מעניין באיזה עדיפות האזרחים הוותיקים בכפר ורדים?!
סעיף 17 ברשימת הת"ברים : "בניית סדנאות ונגריה לבני הגיל השלישי".....
ומה בנוגע לשדרוג מבנה מועדון הזהב שעליו מדברים החל משנת 2010??
כמה מחסומים צריך לעבור על מנת לזכות בעוד שעתיים עבור ניקיון ובחימום יעיל במועדון בחושי החורף הקרים?
אמנם לא מדובר במשקפיים אבל אלו בהחלט מצרכים בסיסיים !

לדירוג התגובה

עליזה הגזמת-סיוון השקיע עשרות אלפי שח בהרחבת המועדון

קיבלתם המבנה הנוסף השקוף מחוץ למועדון שעלה עשרות אלפי שקלים.
מדוע המבנה ריק בכל ימות השנה?

לדירוג התגובה

כדאי להתייעץ עם היועץ "המשפחתי" לממשלה.

כדאי להתייעץ עם היועץ "המשפחתי" לממשלה.

לדירוג התגובה

פרסום תגובה חדשה באתר

CAPTCHA
אתגר זה נועד לוודא שהינך אנושי כדי למנוע "ספאם".
5 + 1 =
פתור את הבעיה המתמטית הפשוטה הזו. לדוגמה, עבור 1+3, הקש 4.
ברהמס ומנדלסון בהיכל מעלות ב-5.5.18
מרפאת שיניים במרכז הרפואי כפר ורדים פתוחה לכולם
אימון בשיטת אדלר. דורית קראוס גבאי.
אולם תצוגה ומעבדת שירות במיאור מעיליא
כלי עבודה, אספקה טכנית וחומרי בניין, אסעד אליף חדאד
כל המבצעים השווים של סופר דבאח מעיליא

לוח אירועים

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
אבו סעיד שווארמה ינוח
דבאח מעיליא, מבצעים שווים
שוק פירות וירקות גדבאן מעלות
המעבדה שלכם לציוד היקפי ומחשבים בגליל המערבי
קשת אילון
פנצ'ריית תפן
המרכז הישראלי לציוד צילום מקצועי
מזון הכפר - סופרמרקט ומרכז חלוקת דואר א.ת. תרשיחא, ליד כפר ורדים
אוכל ביתי מוכן, פירות וירקות אליאס ובניו
עירית מליק. קוסמטיקה בכפר ורדים.
מתנ"ס מעלות
לעוף עם הדמיון
טיפול רגשי בהבעה ויצירה
חנות פרחים במעיליא
אשכול, בניית אתר בחינם
אמני כפר ורדים
פרסום בכפר ורדים
תמי ריטוב, בריאות הנפש ופסיכותרפיה
עידית נבו
חגית פרידלנדר, אמנות מקורית
פנצ'ריית תפן
המרכז הישראלי לציוד צילום מקצועי
מזון הכפר - סופרמרקט ומרכז חלוקת דואר א.ת. תרשיחא, ליד כפר ורדים
המעבדה שלכם לציוד היקפי ומחשבים בגליל המערבי
אבו סעיד שווארמה ינוח
שוק פירות וירקות גדבאן מעלות
דבאח מעיליא, מבצעים שווים
קשת אילון
אשכול, בניית אתר בחינם
חנות פרחים במעיליא
מתנ"ס מעלות
עירית מליק. קוסמטיקה בכפר ורדים.
טיפול רגשי בהבעה ויצירה
אוכל ביתי מוכן, פירות וירקות אליאס ובניו
לעוף עם הדמיון
אמני כפר ורדים
Share this