היום הפתוח באנה פרנק - ברנקו וייס בסאסא

Share this

 

2/2/2018

 

יום פתוח בתיכון ברנקו וייס בסאסא על-שם אנה פרנק.

 

04-6987690

 

bw-annefrank@brancoweiss.org.il

 

www.annefrankschool.org.il